Završna konferencija

59 osoba s invaliditetom spremno za tržište rada

Zahvaljujući projektu Model aktivacije dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa osposobljavanja i radnog treninga 59 osoba s invaliditetom dobilo je veću mogućnost za zapošljavanje.

U sedam grupa za radni trening pomoćnih kuhara bile su uključene 33 osobe, a u šest grupa za osposobljavanje za poslove čišćenja 26 osoba s invaliditetom. Riječ o osobama s različitim vrstama invaliditeta. Sve su uspješno završile radni trening, odnosno osposobljavanje. Osobe s invaliditetom sudjelovale su i u programu informatičkog opismenjivanja te programu osnaživanja i motiviranja za aktivaciju i ulazak u svijet rada. Svi su sudionici na kraju dobili završna mišljenja o profesionalnim kompetencijama što će im koristiti u procesu zapošljavanja. Neki su se već i zaposlili. Takav razvoj događaja pretvorio je moto projekta Pometimo prošlost, zakuhajmo budućnost u stvarnost.

Projekt koji je proveo URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u partnerstvu s Regionalnim uredom Zagreb Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u okviru poziva Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza III.

Vrijednost projekta ja 835.889,59 kuna.