O projektu

Među dugotrajno nezaposlenim osobama s invaliditetom najviše je onih sa zanimanjima pomoćnog kuhara i čistačica.  Nedovoljno znanje i vještine te gubljenje znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje posla zbog nebavljenja njime jedan su od glavnih razloga njihove dugotrajne nezaposlenosti.

 

Projektom će se razviti novi modeli aktivacije dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom radi očuvanja postojećih i stjecanja novih vještina potrebnih za tržište rada.

 

Cilj projekta je povećati zapošljivost osoba s invaliditetom za poslove pomoćnog kuhara i čišćenja.

Ciljana skupina u najvećoj su mjeri osobe s intelektualnim teškoćama.

Projekt obuhvaća:

  • osposobljavanje za čistačice
  • radni trening za pomoćne kuhare
  • informatičko opismenjavanje
  • osnaživanje i motiviranje za ulazak u svijet rada
  • stručno praćenje i izradu završnog mišljenja s preporukama za daljnje postupanje

Nositelj projekta je URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a partner Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Zagreb.

 

Projekt traje od 26. ožujka 2019. do 26. srpnja 2020. godine.

 

Vrijednost projekta je 835.889,59 kuna.

 

Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u okviru poziva Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza III.