Pomoćni kuhari svladavaju higijenski minimum

Tečaj higijenskog minimuma sastavni je dio radnog treninga pomoćnih kuhara. Tečaj provode stručni radnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prilagođavajući metode rada potrebama korisnika i samog projekta.

Zahvaljujući njihovoj susretljivosti i izrazito visokoj razini socijalne osviještenosti korisnici našeg projekta, osobe s invaliditetom, uspješno usvajaju nova i obnavljaju postojeća znanja o higijeni. To će im pomoći pri ispunjavanju obveze polaganja tečaja higijenskog minimuma koji je neophodan za rad u kuhinji.

Da podsjetimo, u sklopu EU projekta Model aktivacije dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz razvoj i provedbu prilagođenih programa osposobljavanja i radnog treninga osobe s invaliditetom osposobljavamo za čistače i pomoćne kuhare.