Prva se skupina polaznika osposobljava za poslove čistača

Za poslove čišćenja i održavanja prva se skupina polaznika počela osposobljavati početkom lipnja. Tu skupinu čini pet polaznika među kojima su tri muškarca i dvije žene. Svaka skupina program svladava u mjesec i pol dana. Program obuhvaća paralelno odvijanje informatičkog opismenjavanja i osposobljavanje za poslove čistača